Allah’ı Zikretmenin Fazileti

Admin 27 Temmuz 2010, 19:53 Kuran-ı Kerimden Dualar
Allah’ı Zikretmenin Fazileti

 

Allah buyuruyor:

“O halde, siz beni ibâdet ve taatla anınız ki, ben de sizi anayım (yardımcı olayım, terk etmeyeyim). Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin.” (Bakara: 2/152)

“Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab: 33/41)

“Allah’ı çok zikreden erkekler ve anan kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır.” (Ahzab: 33/35)

“Rabbini gönülden ve korkarak, içinden hafif bir sesle, sabah–akşam an, gafillerden olma.” (A’raf: 2/205) [1]

 

Zikirle İlgili Bazı Hadis-i Şerifler

 

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

“Allah’ı zikreden ile etmeyenin misâli, diri ile ölünün misâli gibidir.”

Yani, zikreden nurla hayat bulur. Allah’ı anmayan ise ölüden farksızdır.[2]

“Size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en iyi ve yücesini, derecenizi yükselteni, altın ve para infâk etmekten üstün, düşmanınızla mücâhede ve savaştan daha iyi olanını haber vereyim mi?” Sahâbîler:

“Evet, ya Resûlallah” dediler. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de:

“Allahu Teâlâ’yı ibâdet ve taatla zikretmektir.” buyurdular.[3]

Efendimiz (s.a.v.), Allahu Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu şu Kudsî Hadiste bize bildiriyor:

“Kulum beni nasıl tanırsa ben onu öyle tanır, muamele ederim. Beni andığı sürece onunla beraberim, yanındayım. O beni gönlünde zikrettikçe ben de onu öyle zikrederim. Bir cemâatte anarsa, ben de onu daha hayırlı bir cemâatte anarım. Bana bir karış yaklaşırsa, ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene de koşarak giderim.”[4]

“Abdullah İbn Busr'den (r.a.) rivâyet ediliyor: Bir adam Resûlullah (s.a.v.) Efendimize dedi ki:

“İslâm’ın emir ve kuralları çoktur. Hepsini yapamıyorum. Bana hafif ve kolay bir şey öğretin ki, ona yapışayım ve rahatlayayım.” Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurdu:

“O halde Allah'ı bol bol an ki, dilin O’nun zikri ile nemli kalsın.” Başka bir tâbirle, “Dilin kururcasına onu an.”[5]

"Kim Allah'ın Kitabı’ndan bir harf okursa, ona bununla bir sevap vardır ve her sevap on misli iledir. (Elif Lâm Mîm) bir harftir demiyorum. Lâkin; Elif bir harf, Lâm bir harf, Mîm bir harftir.”[6]

“Ukbe İbn Âmir'den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, o şöyle demiştir: Biz Suffe'de iken Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) bize geldi ve biz Suffe ehline şöyle buyurdu:

“Her sabah Buthan veya Akik denilen yere gidip oradan iki sapasağlam deve getirmek istemez miydiniz? Hem de rahat bir şekilde, akrabalardan kesilmeden ve helâlinden bu develeri getirip ondan istifâde etmeyi istemez misiniz?”

“Hiç şüphesiz ya Resûlallah!” dediler. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Öyleyse mescide her gün erken gitmeye bakınız. Orada Kur’an’dan hiç olmazsa iki âyet, iki devenin kazancından Allah indinde daha kârlıdır. Üç âyet öğrenip okursanız üç deveden, dört âyet öğrenip okursanız dört deveden ve öğrenip okuduğunuz âyetler adedince develer kazanmaktan daha hayırlıdır.”[7]

Yine Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bulunduğu yerden Allah'ı zikretmeden kalkan, yani oturduğu yerde Rabbini anmayan pişman olur, zarar görür. Yatağına uzanan kimse, Allah'ı hatırlamadan yatarsa yine zararlı sayılır.”[8]

“Bulundukları toplantıda Allah'ı anmayan, O’ndan bahsetmeyen, yani zikredip, Peygamberi’ne salât ve selâm okumayanlar hüsrandadır. Kusur etmiş sayılırlar. Allah, dilerse bunları affeder ve dilerse azap eder.”[9]

“Allah'ı zikretmedikleri bir toplantıdan kalkanlar, eşeğin leşine benzer bir şeyin etrafında toplanıp kalkmış gibidirler (sevap kazanamazlar). Bunun için de pişman olurlar.”[10][1] Said b. Ali el-Kahtâni, Hısnu’l-Müslim, Karınca Yayınları: 17.

[2] Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bârî (11/203); Müslim, “İçerisinde Allah’ın zikredildiği ev ile içerisinde Allah'ın zikredilmediği evin benzeri, ölü ile

diri gibidir." lafzıyla rivayet eder (1/539).

[3] Tirmizi, (5/459), İbn Mâce (2/1245). Bkz. Sahih-i İbn Mâce (2/326); Sahih-i Tirmizi (3/139).

[4] Buhâri, (8/171), Müslim (4/2061), Lafızlar Buhâri.

[5] Tirmizi, (5/458), İbn Mâce (2/1246); Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/139), Sahih-i İbn Mâce, (2/317).

[6] Tirmizi, (5/175), Bkz. Sahihu’t-Tirmizi (3/9), Sahihu Cami-i’s-Sağir (5/340).

[7] Müslim, (1/553).

[8] Ebu Davud (4/264) ve diğerleri. Bkz. Sahihu’l-Câmi (5/342).

[9] Tirmizi, Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/140).

[10] Ebu Davud, (4/264), Ahmed (2/389). Bkz. Sahihu’l-Cami (5/176).

Allah’ı Zikretmenin Fazileti

Bu haber 3151 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Diğer Konular

Ali İmran: 193-194
 Ali İmran: 193-194
Ali İmran: 147
 Ali İmran: 147
Ali İmran: 193-194
 Ali İmran: 193-194
Ali İmran: 147
 Ali İmran: 147