Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Kimdir?

Admin 25 Eylül 2010, 16:55 Biyografiler
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Kimdir?

Hamdi Döndüren Hocamızın Tarihçe-i Hayatı ve Eserleri

İslâm Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

- 1943  Balıkesir doğumlu. İlköğrenimden  sonra  hıfzını  ikmal etti.

- Balıkesir   İmam-Hatip  Lisesi  ile  Muharrem  Hasbi  Lisesi’ni   bitirdi.

İstanbul   Yüksek  İslâm  Enstitüsü  ve  İstanbul   Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi’nden  mezun oldu.

- Balıkesir   Barosu’na  bağlı olarak  bir süre serbest avukatlık yaptı.

- Balıkesir   Merkez Vâizliği ve  Çanakkale-Bozcaada  müftülüğü görevlerinde   bulundu.

- Konya Yüksek İslâm   Enstitüsü’ne 20.4.1975 tarihinde İslâm Hukuku, Fıkıh Usûlü ve Türk Medeni Hukuku  dersleri için  öğretim üyesi olarak atandı. Aynı görevi, 6.11.1978’den itibaren  Bursa  Yüksek İslâm Enstitüsü’nde  sürdürdü.

- Ankara   Üniversitesi  İlâhiyat Fakültesi’nde  1978’de  başladığı   doktora çalışmasını,  26.7.1983’te  “İslâm Hukukuna Göre Alım- Satımda Kâr Hadleri” konulu  doktora teziyle  tamamladı.

- Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında,  1983’te   Yardımcı Doçent, 1988’de    Doçent ve 1995’te de Profesör oldu.

- 1986’da   Riyad  İmam Muhammed  Üniversitesi’ne  araştırma için gitti ve altı ay süreyle  “Ma’hed  Ta’lîmi’l-Luga  el-Arabiyye (Arap Dilini Öğretim  Enstitüsü)” nin  derslerini izledi  ve  dönem sonu katıldığı  sınavlarda  başarılı oldu.

- Arapça ve Fransızca bimektedir. Dört çocuk babasıdır.

- Hâlen Uludağ   Üniversitesi  İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı başkanıdır.


 

Kitap:

 • “Osmanlılarda Para Vakıfları, Bazı Kredi Kullandırma Yöntemleri ve Günümüz Türkiye Tecrübesi” , Ekonomik Kalkınma ve Değerler, (Kitap Bölümü), s.119-142. UTESAV yayını, İstanbul 2008.

 • Serahsî, Mebsût, Tercüme ve Tahkik, (Tashih Heyetinde), c. 1-30, Gümüşev Yayıncılık, İstanbul 2008.

 • Evrensel Çağrı- Kur’an-ı Kerim, Meal ve Muhtasar Tefsir, Çelik Yayınevi, İstanbul 2005.

 • İslâm’ın Engellilere Tanıdığı Kolaylıklar ve Ruhsatlar, (Kitap bölümü). Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslâm” T.D.V. yayını, Ankara 2005.

 • Hz. Ali Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri, Bursa Müftülüğü Yayını, 2005 (Müzakereci).

 • Sosyal Değişme Karşısında İslâm Hukuku ve Yeni Yaklaşımlar, (Kitap bölümü), Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, T.D.V. Yayını, 1. baskı, Ankara 2007, s. 272-300.

 • Zekât Nisabı Ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri, Kurav Yayını, Bursa 2007 (Müzakereci).

 • Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Tercümesi (Meâni-i Kur’an), İsmail Hakkı İzmirli Dip not ve şerhiyle sâdeleştiren: Hamdi Döndüren (Çelik Yayınevi, İstanbul (Baskıda).

 • Hak Dini Kur’an Dili Türkçe Meal, Elmalılı Hamdi Yazır. Sadeleştiren ve dip notlar ekleyen: Hamdi Döndüren, Çelik Yayınevi, İstanbul (Baskıda).

 • Delilleriyle  İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras, 2. Baskı, Erenler Mat. İstanbul 1983.

 • İslâm Hukukuna  Göre  Alım-Satımda   Kâr Hadleri, İnce Matbaası, Balıkesir 1984 (Doktora tezi).

 • Çağdaş Ekonomik Problemlere  İslâmî  Yaklaşımlar, 2. Baskı, Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1993.

 • Delilleriyle  İslâm İlmihali, Erkam Yayınevi, İstanbul 1991.

 • Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali,  Erkam Yayınevi, İstanbul 1993.

 • Delilleriyle  Aile  İlmihali, Erkam Yayınevi, İstanbul 1995.

 • İslâmî  Ölçülerle  Ticaret  Rehberi, Erkam Yayınevi, İstanbul 1998.

 • Günümüz  Vakıf  Meseleleri, Erkam Yayınevi, İstanbul 1998.

 • Son Çağrı- Açıklamalı Kur’an Meali. 2 cilt, Yenişafak, İstanbul 2004.

 • Delilleriyle Hac ve Umre, Erkam Yayınevi, İstanbul 2004. 

 • İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü, Şamil Yayınevi, İstanbul 1988.

 • İbn Abidin Tercümesi, Terc. Mazhar Taşkesenlioğlu, c.13-15, Redakte eden: Hamdi Döndüren, Şamil Yayınevi, İstanbul 1997.  

 

Makale, Kitap Bölümü ve Bildiri:

 • Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, T.D.V. Yayını, Ankara 2004. (Müzakereci- Kitap bölümü).

 • Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-I, T.D.V. Yayını, Ankara-2004 (Katılımcı- Kitap bölümü).

 • Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları Ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi, U.Ü.İlahiyak Fak. Der. c.17, sy.1, yıl, 2008. s. 1-24. 

 • “Some ınterest-free credıt usıng methods ın  ottoman empire and the experıence of ınterest-free bankıng ın modern  turkey. (Osmanlı  devletinde bazı faizsiz kredi uygulamaları ve modern Türkiye’de faizsiz bankacılık tecrübesi- Fransa- Strasbourg bildiri)” (Baskıda).

 • “Sorularla İslâm’da Ticaret Ahlakı”, Yeni Ümit Der. Nisan-Haziran 2008, sy.80, yıl 20.

 • “Para Vakıfları ve Günümüz Bazı Alternatif Finansman Kaynakları”, Nisan-Haziran 2009, sy.84, yıl, 22.

 • “İslâm’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri”, İstanbul’da 25-26.5.1984’te İSAV’ca düzenlenen  bilimsel toplantıda  bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

 • “İslâm’da İşçi ve İşveren  İlişkileri”,  ENSAR Vakfı’nca  23-24 Şubat 1985’te İstanbul’da düzenlenen bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

 • “İslâm Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları”, ENSAR Vakfı’nca 21-22 Haziran 1986’da   İstanbul’da düzenlenen bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

 • “İslâm’da Seferîlik ve Hükümleri”, İstanbul’da, 2-4/6/1995’te İSAV’ca düzenlenen  bilimsel toplantıda  bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

 • “Gayri Müslim Ülkede Din ve Ticaret İlişkileri”,  18 M. Ü. İlâhiyat Fak ve DİB’ ca Çanakkale’de 17-19 Eylül 2001’de düzenlenen AB’ne Girişinin Din Boyutu Semp. da bildiri, DİB’ca basılmıştır (Kitap bölümü).

 • “İslâm Bankacılığı   ve  Risk Sermayesi (Venture  Capital)”, İslâmî Araştırmalar   Der., sy. 6, yıl, 1992.

 • “16. YY. Kültürümüzde Finansman ve İstihdam Politikası”, U. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy.7, c.7, Bursa 1998.

 • “Zamanın ve Şartların Değişmesiyle İslâmî Hükümler Değişir mi ?”, U. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy.7, c.7, Bursa 1998.

 • “Sosyal Değişme Karşısında İslâm Hukuku ve Yeni Yaklaşımlar” İslâm Hukuku Araştırmaları Der. (Hakemli), sy. 1, yıl, 2003. (TDV’ca 24-26/5/2002’de Ankara’da düzenlenen bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuştur).

Kaynak :http://ilahiyat.uludag.edu.tr/akademikkadro/emekliler/117-hdonduren.html

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Kimdir?

Bu haber 9214 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Diğer Konular

Abdülbaki Gölpınarlı (1900-1982)
Abdülbaki Gölpınarlı (1900-1982)
ŞEYH ŞÂMİL (1797-1871)
ŞEYH ŞÂMİL (1797-1871)
MUSTAFA ASIM KÖKSAL
MUSTAFA ASIM KÖKSAL
EŞREFOĞLU RÛMÎ
EŞREFOĞLU RÛMÎ